ประกาศ!! แจ้งกำหนดการยืนยันข้อมูลผู้เล่นเก่า

  

 

 

 

ประกาศ!! แจ้งกำหนดการยืนยันข้อมูลผู้เล่นเก่า

 

 

 

          ผู้เล่นที่ทำการ Log in เข้าเล่นเกมครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลของ
ทุกคนตามเงื่อนไข รบกวน Log in เข้าเล่นเกม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561 เพื่อยืนยันข้อมูล


          หากไม่ทำการ Log in ยืนยันสิทธิ์ภายในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเกิดความเสียหาย ภายหลังการอัพเดตครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกข้อมูลที่ไม่ทำการยืนยันตามเงื่อนไข


          ทีมงานขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
          ทีมงาน BOOMz 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ GM Hotline 0-2687-2777 ในเวลา 9.00 น. - 19.00 น.
For more information or any inquiries, please contact gm@ini3.co.th